LIFE+
De audiovaarroute maakt deel uit van het LIFE+ project 'Booming Business'. Dit project is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Met verschillende maatregelen moet 'Booming Business' zorgen voor behoud en herstel van de natuur in De Alde Feanen. Ook verbetert het de bevaarbaarheid voor recreanten. Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden. Het project is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019. Het totale projectbudget bedraagt 6,4 miljoen euro. De Europese Unie draagt 3,2 miljoen euro bij.
Download de podcast via TOURtoDO
Klik op het besturingssysteem van jouw telefoon, tablet of computer en lees wat je moet doen om de podcast te beluisteren.
Windows en OS X computers
iPhones en iPads
Android tablets en smartphones
Windows tablets en smartphones